StudioArtystyczne

[vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” equal_height=”yes” content_placement=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”center” enable_gradient=”true” color_overlay=”#f4f475″ color_overlay_2=”#f4f47a” gradient_direction=”top_to_bottom” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column centered_text=”true” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”5778″ alignment=”center” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”50%”]

“Jeżeli nasze dzieci nie będą śpiewać i muzykować, nie będziemy latać na księżyc.” – Carl Orff

Studio Artystyczne Najmłodszych to jednoosobowa firma, która istnieje od 1995 roku. Początkowo była zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, a po zmianach przepisów w CEiDG. Studio Artystyczne Najmłodszych współpracuje z wieloma placówkami edukacyjnymi: przedszkolami, szkołami, domami kultury, fundacjami. Działalność firmy związana jest z aktywnością artystyczną dzieci i dorosłych, a w szczególności szeroko pojętym umuzykalnianiem. Założycielem i niestrudzonym pracownikiem firmy jest Izabela Wałaszewska, która stara się stosować w pracy 7 przykazań orffiańskich:

  1. Nauczanie jest skoncentrowane wokół dziecka (ucznia), to dziecko jest podmiotem podczas lekcji.
  2. Nauczanie odbywa się w grupie i służy integracji społecznej.
  3. Muzykę należy rozumieć jako sztukę obejmującą mowę, śpiew, ruch, taniec i grę na instrumentach.
  4. W nauczaniu może być wykorzystane specjalne instrumentarium: instrumenty perkusyjne, w tym ksylofony oraz flety proste
  5. Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie osobowości uczniów jest możliwe dzięki dobrze skonstruowanemu procesowi – w nauczaniu najważniejszy jest proces, a nie efekt.
  6. Nauczanie zawiera wiele działań twórczych: elementów improwizacji i kompozycji.
  7. Koncepcja podlega adaptacjom dla różnych grup wiekowych i środowiskowych, jest ideą otwartą.

Wszelkie działania takie jak: ruch do muzyki, śpiew, aktywne słuchanie muzyki czy gra na instrumentach perkusyjnych wpływają na rozwój nie tylko zdolności i zainteresowań dziecka muzyką. Służą również jego wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i duchowemu. Ma to ogromne znaczenie dla optymalnego przygotowania dziecka do funkcjonowania w szkole i odnoszenia sukcesów w nauce pisania, czytania, liczenia itd. Dziecko uczy się niezwykle szybko, a właściwa dla wieku przedszkolnego intensywność odbierania wrażeń już się później nie powtórzy. W tym wypadku bardzo prawdziwe jest przysłowie „czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał”. Dlatego śpiewajmy, grajmy, tańczmy. Niech żywa, piękna muzyka towarzyszy nam w życiu od najmłodszych lat.

[/vc_column][/vc_row]